Varför ISO 27001 är standard för informationssäkerhet

ISO 27001 är en av världens snabbast växande ledningsstandarder, med certifieringar som växer med en årlig andel på 20 %.Om du inte redan har gjort så, kan det vara dags att överväga denna standard för din organisation.

ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) är den internationella standarden som beskriver bästa praxis för ett information security management system (ISMS). Att uppnå ackrediterad certifiering till ISO 27001 visar att ditt företag följer information om säkerhetsskäl till bästa praxis, backas upp av en oberoende sakkunnig bedömning av huruvida dina data skyddas tillräckligt.ISO 27001 stöds av sin praxis för informationssäkerhetshantering, ISO/IEC 27002:2013.

Köp en kopia av den officiella ISO 27001 standard här >>

Så här implementerar du en certifierad ISO 27001 ISMS

Implementering av en ISMS som bygger på ISO 27001 är en komplicerad uppgift som kommer att engagera hela organisationen. Det kan ta allt från tre månader till ett år från prövning till certifiering, beroende på många faktorer specifika till organisationen (IT Governance’s FastTrack™ konsulttjänster, garanterar till exempel certifiering för små företag i tre månader).

En ISMS är specifik för den organisation som genomför det, så inga två ISO 27001 projekt är desamma.Även om det inte finns något typiskt ISO 27001 implementeringsprojekt, rekommenderar vi nio stegs tillvägagångssätt:

 1. Projektmandat
  • Det första, uppenbara steget, är att starta.Att starta något projekt är en kritisk fas som förklaras i en kliché: väl börjat är halvt färdigt.
 2. Projektinitiering
  • Med mandatet på plats är nästa steg att inrätta själva projektet och projektstyrningsstrukturen.
 3. ISMS initiering
  • ISO 27001 bekänner att en ”process strategi” för ständig förbättring är den mest effektiva modellen för att hantera informationssäkerhet.
 4. Ledningsramverk
  • I detta skede behöver ISMS en bredare känsla av det faktiska ramverket.ISO 27001 adresserar detta i klausulerna 4 och 5, vilket kräver att organisationen ska definiera sammanhanget för ISMS och de roller som organisationens ledarskap spelar.
 5. Kriterier för baslinje säkerhet
  • Gränssnittskriterierna är de grundläggande säkerhetskraven som organisationen har identifierat.
 6. Riskhantering
  • Riskhantering ligger i hjärtat av ISMS.På grundval av regelbundna riskbedömningar kommer din ISMS att anpassa sig för att möta nya och utvecklande utmaningar, och se till att riskerna för informationssäkerhet är adekvata och lämpligt mildrade.
 7. Implementering
  • Medan vi kallar detta för “implementerings”-fasen, är vad vi verkligen hänvisar till implementeringen av riskhanteringsplanen.
 8. Mät, övervaka och granska
  • För att ISMS ska kunna vara användbart måste det uppfylla sina informationssäkerhetsmål.För att veta om det gör så, måste du mäta, övervaka och granska dess prestanda.
 9. Certifiering
  • Det sista steget är självklart att din ISMS granskats och certifierats av en externt oberoende.

Fördelarna

Ackrediterad certifiering enligt ISO/IEC 27001 visar för befintliga och potentiella kunder som din organisation har definierat och infört informationssäkerhetsprocesser med bästa praxis.

 • Vinn ny verksamhet och behåll din befintliga kundbas.
  • ISO 27001 certifiering visar att du tar seriöst på säkerhet på Internet.
  • Det visar på trovärdighet vid anbudsförfaranden.
  • Certifiering hjälper dig att expandera till globala marknader.Ett ISO 27001 certifikat är ofta ett krav på försörjningskedjan, medan det i Japan och Indien ofta är ett rättsligt krav.
 • Skydda och förbättra ditt rykte.
  • När det gäller säkerhetsöverträdelser kan förlusten av kundernas förtroende få allvarligare konsekvenser för en organisation än de böter som tas ut av landets tillsynsmyndighet eller Payment Card Industry (PCI).
  • Cyber-attacker ökar dagligen i volym och styrka, och skadan på ekonomi och rykte som orsakas av ineffektiv informationssäkerhet kan vara dödlig.
 • Tillfredsställa revisionsbehov.
  • Genom att ge en globalt accepterad indikation av säkerhetseffektivitet, misslyckas ISO 27001-certifiering behovet av upprepade revisioner, vilket minskar antalet externa revisionsdagar.
  • ISO 27001 är den enda revisionsbara internationella standarden som definierar kraven för ett ISMS.
 • Undvik de ekonomiska påföljderna och förlusterna som är förknippade med dataöverträdelser.
  • ISO 27001 är det accepterade globala riktmärket för effektiv hantering av informationstillgångar, vilket gör det möjligt för organisationer att undvika kostsamma påföljder och finansiella förluster.
  • Att ha ett ISMS certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan är konkreta bevis för att din organisation har en stark position för GDPR-överensstämmelse. Läs mer om hur ISO 27001 kan hjälpa till med ditt GDPR-projekt.

På grund av dessa många fördelar implementerar tusentals organisationer runt om i världen ett ISMS i linje med ISO 27001.Det bidrar till att skydda dess känsliga uppgifter, undvika ekonomiska påföljder i samband med överträdelser av uppgifter, och låter dem göra kontraktsanbud där ISO 27001 är ett krav.

Hämta vårt senaste ISO 27001 faktablad och lär dig hur man övervinner barriärerna för implementering >>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.