Vad GDPR betyder för SaaS-marknadsföring

När EU General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018, behöver organisationerna inte bara se till att deras egna processer och policyer överensstämmer, utan även att leverantörskontrakt uppfyller GDPR´s krav.

Detta inkluderar (SaaS “software-as-a-service “), vars applikationer Symantec hävdar är beroende av mycket mer än organisationerna inser.Programföretagets 2017 Internet Security Threat Report konstaterade att de flesta chefsinformatörer tror att deras organisation endast använder 30 eller 40 SaaS-applikationer, men den faktiska siffran är i genomsnitt 928.

För att hjälpa dig att förbereda dig för GDPR, bryter Forbes ned de steg du ska ta för att förbereda din SaaS-stack:

  1. Överväg att ange en tväravdelnings-arbetsgrupp.”Det här är en IT-fråga, förvisso,” skriver Forbes, men upphandling, överensstämmelse, HR, juridik och andra affärsenheter måste också utbildas om dess inverkan.Om du tar med flera team till bordet kommer det även att hjälpa dig att identifiera och gnabbas med skuggapplikationer, ett viktigt steg till att följa GDPR.”
  2. Vet vad du behöver göra. GDPR är ett stort, komplicerat team med massor av krångligheter. Några av de viktigaste sakerna du behöver bekanta dig med är dess omfattning, hur man söker samtycke, anställa en data protection officer (DPO) och rapportering av dataöverträdelser, men det är bara början.Om du är seriös om att följa förordningen bör du anmäla dig till en utbildning.
  3. Granska dina befintliga efterlevnadsprocesser.GDPR liknar nuvarande dataskyddslagar på många sätt (även om det stärker eller förtydligar många element), så organisationer som redan är kompatibla kommer att vara väl placerade för att uppfylla de nya standarderna.Att utföra en gap-analys kan hjälpa organisationer att identifiera de områden som behöver åtgärdas.
  4. Utvärdera din nuvarande tech-stack.”Tillhandahåller det den synlighet och de kontroller som du behöver följa med GDPR för att förhindra överträdelser?”Forbes skriver.Om det inte gör det, borde du ta itu med “allt från säkerhetsprogramvara till överensstämmelse-verktyg till leverantörshantering till alla datarelaterade saker”.

 

GDPR utbildningskurser

För mer information om hur du kan förbereda dig för de kommande förändringarna kan du vara intresserad av en av våra GDPR-kurser.

Vår GDPR Personal Awareness E-learning Course är ett flexibelt sätt att introducera din personal till förordningens överensstämmelseskrav.Det omfattar förordningens räckvidd, de viktigaste uppgifterna för skydd av uppgifter, principerna för insamling och behandling av personuppgifter och hur man tillämpar kraven på din organisation.

Denna kurs är lämplig för all personal, och med kostnader för dataöverträdelser som stiger varje år, är det viktigt att alla i din organisation följer bästa praxis för att vara säker.

För mer djupgående GDPR-utbildning, ta en titt på våra certifierade kurser.Beroende på din kompetensnivå kan du vara intresserad av antingen:

Certified EU General Data Protection Regulation Foundation (GDPR) Training Course

Certified EU General Data Protection Regulation Practitioner (GDPR) Training Course

Kurserna finns i både klassrum och distansutbildning.

Boka dessa kurser tillsammans i vår Kombinationskurs och spara 15 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.