Redo för nya dataskyddsförordningen – sprida information i organisationen

I Storbritannien har dataskyddsmyndigheten ICO tagit fram en 12-stegsguide för att hjälpa organisationer med förberedelserna inför EU:s nya dataskyddsförordning. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer att gälla alla organisationer – i och utanför Europa – som behandlar EU-medborgares personuppgifter.

Första steget: sprida medvetenhet

Den nya förordningen bygger vidare på Dataskyddsdirektivet från 1995 genom att utöka grundskyddet med en rad nya regler. Den första punkten på ICO:s checklista är att se till att såväl beslutsfattare som anställda i organisationen är medvetna om vilka förändringar detta innebär i det dagliga arbetet och för organisationen som helhet.

Sätt att sprida medvetenhet

Webbkurser är ett prisvärt och tidssparande sätt att utbilda anställda vars arbetsuppgifter omfattar databehandling och lagring av personuppgifter. Eftersom kurserna ges på distans är allt personalen behöver en dator med internetuppkoppling. Kurserna finns tillgängliga dygnet runt och kan läsas både hemifrån och från kontoret, vilket minimerar tidsåtgången och inverkan på personalens övriga arbete. Kurserna är lätta att ta till sig och använder bland annat frågor och svar som inlärningsmetod. I slutet görs en bedömning för att se till att deltagaren har förstått kursinnehållet.

Delta i vår webbaserade informationskurs om dataskyddsförordningen. Pris från 12,16 euro per deltagare.

Kontakta vår serviceavdelning för en kostnadsfri testomgång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.