Nya dataskyddsförordningen – en fråga för hela företaget

Den 25 maj 2018 träder EU:s Allmänna dataskyddsförordning i kraft i samtliga 28 medlemsländer. Den ersätter då nuvarande lagstiftning baserad på Dataskyddsdirektivet från 1995 och utgör ett enhetligt skydd för personuppgifter i hela EU. Förutom att stärka personuppgiftsskyddet och göra det enklare att utbyta information mellan EU-länder medför de nya reglerna även strängare sanktioner för organisationer som inte uppfyller kraven – böterna kan uppgå till 4 % av den årliga världsomsättningen eller 20 miljoner euro, där det högre beloppet ska gälla.

För att uppfylla de nya kraven och säkerställa att man har personal som förstår vad förordningen innebär, anställer man på många företag dataskyddsexperter. Andra bokar in utbildningar för sina befintliga dataskyddsombud och chefer.

Räcker det så?

Nej, det gör det inte. Alla i personalen, även de som inte arbetar med IT och teknik, måste vara medvetna om hur de nya reglerna påverkar dagliga arbetsuppgifter, funktioner och ansvarsområden. Att utbilda hela personalstyrkan kan verka dyrt och tidskrävande, men det finns webbaserade alternativ att tillgå som både är smidiga och kostnadseffektiva.

Webbkurser om dataskyddsförordningen – enkelt för alla

Vi erbjuder webbaserade kurser som är framtagna för att informera personal utan särskild teknisk kompetens om komplexa ämnen. I vår informationskurs om dataskyddsförordningen får dina medarbetare en grundläggande introduktion till de nya reglerna, med fokus på förordningens syfte, principer och processer – allt på ett språk som är enkelt att förstå, utan krångliga tekniska termer. Läs mer om kursen >>

Se till att alla i personalen förstår de nya reglerna. Boka platser på vår nya informationskurs om dataskyddsförordningen >>

Behöver du hjälp att organisera ditt företags dataskydd inför den nya förordningen? Kolla in IT Governances informativa böcker, verktygssatser och utbildningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.