ISO 27001 kvalifikationer: Ansvarig Revisor eller Genomförare?

Om internationell standard för informationssäkerhet, ISO 27001, är något nytt för dig kan det vara svårt att välja en utbildning som passar dina behov.

Om du inte kan bestämma dig för en huvudansvarig revisor och en ansvarig genomförare kan följande information hjälpa dig.

Först och främst är det lika uppenbart som det låter: En ansvarig genomförare implementerar ett ISMS (information security management system) i enlighet med ISO 27001 och en ansvarig revisor reviderar ett tredje parts ISMS. (Det är god praxis att revidera din egen implementering av Standarden.)

Om du därför är en bra praktiker som vill lära sig hur man implementerar bästa praxis för ett informationssäkerhetssystem i din organisation, är en kurs i ansvarig implementering något för dig.

En kurs som ansvarig revisor å andra sidan är för professionella inom informationssäkerhet som vill kunna revidera och certifiera* ett ISMS till ISO 27001.

IT Governance är en världsledande leverantör av utbildning i klassrummet och online i ISO 27001. Vårt team ledde världens första ISO 27001 certifieringsprojekt och vi har hjälpt mer än 7000 proffs med utbildning i ISO 27001 avseende ISMS implementeringar och revisioner.

Våra kurser för ansvariga för implementering av ISMS och för ansvariga revisorer är tillgängliga för upplägg med utbildning i klassrummet och live online.

Utbildningskurs för ansvarig genomförare av ISO27001 certifierad ISMS

Utvecklad av Alan Calder och Steve Watkins, gemensamma författare tillIT Governance: En internationell Guide till Datasäkerhet och ISO27001/ISO27002, och erkänd som den mest omfattande ISO 27001 implementeringskursen i Storbritannien, förser denna tredagars certifierade kurs dig med kunskap att leda ett ISO 27001-kompatibelt ISMS implementeringsprojekt.

Är nu tillgänglig som en klassrums och Live Online kurs.

Kursinnehåll

 • Hur man säkerställer att företagsledningen ger sitt stöd och bygger upp ett verksamhetsfall.
 • Roll och struktur i en informationssäkerhetspolicy.
 • Hur man fastställer omfattningen av ditt ISMS baserat på kraven i ISO 27001.
 • Utveckling av ett ramverk för företagsledningen.
 • Så här struktureras och hanteras ditt ISO 27001 projekt.
 • Så här allokerar du rollerna och ansvaret för din implementering av ISO 27001.
 • Riskdefinitionen i ISO 27001 och alternativen för riskbedömning enligt Standarden.
 • Fördelarna med och de viktigaste problemen – ett riskbedömningsverktyg.
 • Så här utför man bedömning av informationssäkerhet – kärnkompetensen i hanteringen av informationssäkerhet.
 • The Statement of Applicability (SoA) och motiveringarna för införlivande och uteslutningar.
 • Översyn av befintliga kontroller och kartläggningsverktyg till Bilaga A till ISO 27001.
 • Betydelsen av en effektiv kommunikationsstrategi.
 • Utformning av policyer och framtagning av annan kritisk dokumentation.
 • Betydelsen av utbildning av personal i allmän medvetenhet.
 • De viktigaste elementen i företagsledningens granskning.
 • Så här hanterar man och driver kontinuerlig förbättring enligt ISO 27001.
 • Så här förbereder man sig för din ISO 27001 certifieringsrevision.
 • Viktig information för att säkerställa att du klara revisionen första gången.

Boka din plats i ISO27001 i utbildning som ansvarig genomförare av certifierat ISMS >>

Utbildningskurs för ansvarig revisor av ISO27001 certifierad ISMS

Ta det första steget mot en karriär som ansvarig revisor av ISO 27001. Denna fyra och en halv dagars certifieringskurs har utformats för att utveckla praktisk kunskap och revisionskunskap baserat på de viktigaste kraven enligt ISO 19011 standarden . För implementeringschefer är att förstå kraven och metodiken, som används av en ansvarig revisor för revision av ISO 27001, viktigast för en framgångsrik revision av alla ISO 27001 implementeringsprojekt.

Är nu tillgänglig som en klassrums och Live Online kurs.

Kursinnehåll

 • Att förstå revisionsprocessen som används av certifieringsenheter.
 • En översikt över struktur och krav enligt ISO 27001.
 • Hur man använder revisioner för att övervaka efterlevnad.
 • Hur man kontinuerligt förbättrar ISMS.
 • Ändamål och fördelar med en revision.
 • Revisorns roll och standarder i revision.
 • Vanliga revisionstermer och definitioner.
 • Principerna i en effektiv revision.
 • Kritiska färdigheter för att kunna utföra en revision.
 • Betydelsen av att kunna iaktta och lyssna.
 • Utföra en revisionsuppföljning.
 • Kompetens och utvärdering av revisorer.
 • Ackrediterad certifiering av revisionsinnehåll.
 • Urval av och ledning av ett revisionsteam.
 • Hantera kommunikationer med revisionskunden.
 • Hur revisionsprocessen utförs i första-, andra- och tredje parts revisioner.
 • Hur man etablerar och upprätthåller ett revisionsprogram.
 • Planering, utförande, rapportering och uppföljning av ett revision.
 • Urval av och ledning av ett revisionsteam.
 • Hantera kommunikationer med revisionskunden.
 • Bästa praxis revisionsmetodik baserat på ISO 19011.

Boka din plats i ISO27001 certifierade ISO27001 ISMS revisionsutbildning>>

Ta reda på mer om ISO 27001 utbildning och kvalifikationer >>

* Observera att IOS 27001 certifikat enbart kan utfärdas inom ramen för ackrediterade certifieringsorgan – Om du innehar en CIS LA (som certifierad ISMS Ansvarig Revisor) kvalificering kommer du inte automatiskt att vara berättigad att utfärda dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.