Hur GDPR kommer att påverka Wi-Fi-leverantörer

Under de senaste åren har offentlig Wi-Fi gått från en attraktion till en nödvändighet för många industrier. Folkets besatthet med att ständigt kontrollera sina telefoner har lett till att kaféer, bibliotek, butiker och många andra organisationer tvingas tillhandahålla Wi-Fi annars riskerar de att potentiella kunder går någon annanstans.

Men sättet företag erbjuder Wi-Fi till kunder är inställda att förändras, eftersom insamlingen av data för att logga in på trådlösa hotspots är föremål för EU General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, gäller för alla organisationer som hanterar personuppgifter från EU-medborgare.

En dyr förändring

Mycket offentligt Wi-Fi är gratis, men så kanske det inte kommer vara mycket längre.Den vanligaste praxisen för att tillhandahålla gratis Wi-Fi är att kompensera kostnaden genom att sälja data som samlas in till marknadsföringsföretag, men GDPR kommer att strama åt reglerna för att göra så. Alla som behandlar data kommer att behöva en legitim anledning att göra så, de måste behandla så lite data som nödvändigt krävs för detta ändamål, och data får endast användas för det ändamålet.

Om inte användarna samtycker till att deras data används för marknadsföring, kommer denna praxis inte längre att vara möjlig.

Organisationer som erbjuder gratis Wi-Fi har tre alternativ till att sälja data, varav inget är oerhört attraktivt: att sätta in en betaltjänst, att betala kostnaden själva, eller sluta tillhandahålla Wi-Fi helt och hållet.Vilka av dessa valmöjligheter organisationen väljer beror på hur viktigt de anser att gratis Wi-Fi ska vara till sin verksamhet.

Men vad gäller samtycke?

Organisationer som fortsätter att tillhandahålla Wi-Fi – oavsett hur de betalar för det – kommer fortfarande att behöva lösa problemet genom att hitta en legitim anledning att behandla data.

I motsats till vad många tycker om detta innebär detta nödvändigtvis inte att få samtycke.Det finns sex lagliga baser för insamling av data, och samtycke är minst föredraget eftersom det kan vara svårt att skaffa och underhålla.Men i detta fall kommer många organisationer att behöva förlita sig på det.

Wi-Fi-leverantören Purple hävdar vara det första sådana företaget som uppfyller dessa regler. I ett blogginlägg, sa den att den hade uppdaterat sin samtyckes-policy och skapat ett användarkonto som tillåter människor att logga in för att rätta till och radera data som de inte längre vill dela med sig av.

Alla organisationer som är beroende av samtycke kommer att behöva ett system som liknar Purple´s.

Men det finns ett annat alternativ, ett som inte förlitar på samtycke eller överensstämmelse med GDPR alls.Shane Buckley, VD för Wi-Fi-företaget Xirrus, säger att organisationer kan välja att implementera federerad identitetshantering (federated identity management “FIM”) teknologi.

Han sa:”Det finns ingen anledning att lagra kunddata med FIM, vilket gör det till en attraktiv väg för offentliga Wi-Fi-leverantörer som söker kostnadseffektiv GDPR-överensstämmelse.

“Många använder redan processen regelbundet när de använder sin Facebook-profil för att komma åt en tredje parts webbplats eller app.På samma sätt ersätter en säker federerad inloggning insamlingen av personuppgifter för att tillåta kunder att automatiskt ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk.

“Att ta bort behovet av att lagra personuppgifter överför överensstämmelse-ansvar till den federerade identitetsleverantören. Att minska överensstämmelsebelastningen samtidigt som det ger en mer sömlös anslutningsupplevelse för användare kommer sannolikt att vara slutet av “captive portal”.

GDPR utbildning

För mer information om hur du kan förbereda förordningen bör du registrera dig till en av våra GDPR utbildningskurser.Beroende på din kompetensnivå kan du vara intresserad av antingen:

Certified EU General Data Protection Regulation Foundation (GDPR) Training Course

Certified EU General Data Protection Regulation Practitioner (GDPR) Training Course

Kurserna finns i både klassrum och som distansutbildning.

Boka dessa kurser tillsammans i vår kombinationskurs och spara 15 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.