Hur GDPR kommer att påverka försäljningsavdelningarna

Försäljare använder sig av personuppgifter, samlar ofta in det utan urskillning och håller sin egen cache av kontakter och ledning. Det sätt på vilket dessa data hanteras måste dock ändras när EU General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 Maj 2018.

GDPR har till syfte att stärka individers rättigheter och friheter i samband med deras personuppgifter, vilket kräver att organisationer ska identifiera och dokumentera laglig grund för insamling av data.Trots att detta kommer att förändra hur försäljningsavdelningarna genererar och driver ledningar, ger den också möjlighet att bli effektivare och få större respekt från nuvarande och potentiella kunder.

Gör så att GDPR arbetar för dig

GDPR’s restriktioner för mest oönskade kommunikationer (telefonförsäljare är opåverkade) betyder att organisationer inte längre kan använda e-postlistor, förmarkerade rutor och utgående försäljning. För att förstå varför dessa regler är på plats och hur organisationer kan anpassa sig, beskriver advokatbyrån Nathan Trust ett scenario där ett företag som säljer koldioxidlarm lär sig av en ny lag som tvingar stora organisationer att ha sådana larm i varje rum på deras kontor.

Företaget undersöker vilka organisationer som påverkas av denna regel och, vill kontakta de personer som är ansvariga för att köpa larm. Det finns dock bara en laglig grund för att göra detta – samtycke – men lagarna för att få det är knepiga.Organisationen kan inte kontakta människor om de inte har samtycke, men de kan naturligtvis inte begära samtycke (eftersom det skulle innebära att de kontaktades).

För att samtycke ska vara giltigt måste säljare hitta vägar för att människor ska upptäcka organisationen och ge sitt tillstånd att kontaktas.Det kan tyckas som kontraproduktiv byråkrati – särskilt när båda parter verkar dra nytta av samspelet – men EU-lagstiftare har bestämt att det är viktigt att reglera hur data lagras och överförs.

Dataöverträdelser har blivit en daglig förekomst för alla organisationer, och eftersom allt större mängder data samlas in och delas mellan organisationer ökar risken för överträdelser.

GDPR´s krav är avsedda att hålla personuppgifter så säkra som möjligt, men fortfarande ge organisationer massor av sätt att locka till sig affärer.De måste flytta sin uppmärksamhet från att kontakta människor till att hitta sätt att få folk att kontakta dem.

Allt som ger organisationer en plattform för att kommunicera med människor kommer att vara ett lönsamt alternativ, inklusive vita papper, videor, info-grafik, bloggar, webinars och sociala medier.Om du kan intressera människor, kommer de att kontakta din försäljningsavdelning och samtycka till att dela med sig av deras personuppgifter.

Detta kommer att ge försäljningsavdelningarna en tät lista över personer som alla är intresserade av organisationens produkter eller tjänster, och försäljare kan spendera mer tid på att sälja till personer som vill bli målriktade.

Gör dig redo för GDPR

Med sex månader tills förordningen träder i kraft, och många organisationer som är desperata för kvalificerad personal, har det aldrig varit bättre att investera i GDPR utbildning.

Vår Certified EU General Data Protection Regulation Foundation (GDPR) Training Course ger en omfattande introduktion till GDPR och en praktisk förståelse för konsekvenserna och lagkraven för organisationer.

Denna endagskurs tillhandahålls av en erfaren dataskyddspraktiker och är lämplig för chefer eller ledare som vill förstå hur GDPR påverkar deras organisation, anställda som ansvarar för GDPR överensstämmelse och de med grundläggande kunskaperna om dataskydd som vill hjälpa till att utveckla deras karriär.

Läs mer om vår certifierade EU General Data Protection Regulation Foundation (GDPR) utbildningskurs >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.