Hur du försvarar din organisation mot insider-hot

Alla organisationer är sårbara för insider-missbruk, felaktigheter och onda attacker, som alla riskerar att skada rykte, exponera data, leverera värdefull immateriell äganderätt till konkurrenternas händer och mycket mer.

Insider-hot är inte alltid avsiktlig – Icke utbildad personal kan vara lika mycket av ett hot som onda attacker.

Organisationer måste vara medvetna om detta ökande hot, och vidta lämpliga åtgärder för att försvara sig.

Hur man förhindrar insider-angrepp

2016 Insider Threat Report betonade det nuvarande tillståndet för insider-hot, liksom organisationernas största bekymmer inom detta område.

74 % av organisationerna sa att de kände sig utsatta för insider-hot, och endast 42 % kände att de har lämpliga kontroller på plats för att förhindra insider-angrepp.

Alan Calder, grundare och styrelseordförande för IT Governance, säger:”Insider-hot är en stor del av informationssäkerhetsutmaningen som organisationer står inför.I de flesta fall kommer misstag att ske oavsiktligt, men det underliggande meddelandet är att företagen måste utbilda personal, genomföra effektiva policyer och förfaranden och hantera åtkomstkontroll för att förhindra dessa.

ISO 27001 bör vara standarden som organisationer vänder sig till när man tar upp insider-hot och andra problem, och antar ett integrerat tillvägagångssätt för människor, processer och teknik.”

Fördelar med att genomföra ISO 27001

Genom att genomföra kontroller från den internationella standarden, ISO 27001 och ett information security management system (ISMS), kommer din organisation att skörda en mängd fördelar, inklusive:

  • Skydda och förbättra sitt rykte;
  • Undvika de ekonomiska påföljderna och förlusterna i samband med dataöverträdelser; och
  • Överensstämmer med affärsrättsliga, juridiska, avtalsmässiga och lagstadgade krav.

Läs mer om ISO 27001 i vårt gratis gröna papper >>

Bygg ett försvarsprogram mot insider-hot

Oktober månads bok är den mest djupgående guiden på marknaden och den idealiska resursen för alla som vill lära sig hur en säkerhetskultur som bygger på internationell bästa praxis kan bidra till att mildra insider-hotet.

Insider-hot – En guide för att förstå, upptäcka och försvara mot fienden inifrån som ser bortom yttre-skydd och redogör för hur man bygger ett försvarsprogram med hjälp av

säkerhetsregler från de internationella standarderna ISO 27001 och ISO 27002, och NIST SP 800-53.

Köp NU >>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *