Följer ditt företag reglerna i nya dataskyddsförordningen? Bevisa det.

Den nya Allmänna dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj nästa år medför stora förändringar i hur organisationer världen över hanterar data. Förordningen omfattar bland annat strängare sanktioner med böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den årliga världsomsättningen – där det högre värdet ska tillämpas.

För många företag innebär det att brott mot reglerna kan leda till stora ekonomiska svårigheter eller till och med konkurs.

Kan ditt företag bevisa att ni följer reglerna vid en eventuell granskning?

Visa att ditt företag följer reglerna i dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen kräver inte bara att reglerna om dataskydd följs, du måste också kunna bevisa att det är så. Det innebär att du måste ta fram och underhålla en rad policyer och rutiner.

Dessa kan sedan användas för att bevisa att ditt företag följer de nya reglerna.

Vår Verktygslåda för dokumentation – EU:s Allmänna dataskyddsförordning ger dig en heltäckande uppsättning användarvänliga dokumentmallar, policyer och rutindokument – grundförutsättningarna ditt företag behöver för att kunna bevisa att reglerna uppfylls.

Visa att din organisation uppfyller reglerna i dataskyddsförordningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.