Dataskyddsförordningen – tre resurser att dela med ledningen

 

För att ett informationsskyddssystem ska vara effektivt och meningsfullt måste datasäkerheten genomsyra hela organisationen. Ledningen spelar en central roll i att sprida budskapet och se till att alla i företaget, från chefer till lokalvårdare, är medvetna om och följer riktlinjerna.

Samma princip gäller den nya allmänna dataskyddsförordningen som börjar gälla i maj 2018. Företag världen över kommer i och med detta att behöva göra – i vissa fall betydande – förändringar i sina organisationer för att tillämpa de nya direktiven. Det är alltså inte endast en fråga för IT-avdelningen.

Om du letar efter information att visa för ledningen i ditt företag, tipsar vi om följande tre resurser:

1. En kortfattad översikt över den nya dataskyddsförordningen:

EU General Data Protection Regulation – A Compliance Guide

Den här korta grönboken är gratis att ladda ner och ger en översikt över den nya förordningen, vilka de viktigaste förändringarna är, vad förordningen omfattar och hur den kommer att påverka olika organisationer. Ladda ner grönboken gratis här >>

2. Tips från dataskyddskonsulter:

Webbinarier om dataskyddsförordningen

En serie webbinarier som du laddar ner gratis och kan visa för dina kollegor. I webbinarierna får du reda på hur dataskyddsförordningen kommer att påverka ditt företag och lär dig mer om till exempel:

  • Krav för molnleverantörer
  • Ansvarsskyldighet under den nya förordningen och vad det innebär för styrelse och företagsledning
  • Dataskyddsombudets roll
  • Kartläggning av dataflöden
  • Krav som rör marknadsföring
  • Revidering av policyer och rutiner

Se bilder och inspelningar från tidigare webbinarier och anmäl dig till kommande webbinarier.

3. Översikt över kraven i den nya dataskyddsförordningen

EU GDPR – A Pocket Guide

Den här kortfattade handboken – den första i sitt slag på marknaden – är perfekt för alla som vill få en tydlig introduktion till grundläggande dataskyddsprinciper och vilka skyldigheter som gäller enligt den nya förordningen.

Läs mer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.