Business Continuity Archive

6 skäl varför programvara har blivit sårbara för cyberattacker

“Är dagens programvaror sårbarare?” frågar EU’s Byrå för Nätverks och Informationssäkerhet (ENISA). Denna fråga ställdes kort efter att forskare hade avslöjat en potentiell branschövergripande sårbarhet i 4G LTE protokollet, en incident som är långt ifrån att vara exceptionell. Den Nationella Datasårbarheten och den vanliga …