4 bästa metoderna för att undvika cyberattacker

De flesta organisationer kommer att drabbas av en dataöverträdelse nästa år, oavsett om det orsakas av en skadlig programvara eller en vårdslös anställd.

Det finns inga försvar som du kan införa för att utrota överträdelser, men det finns åtgärder du kan vidta för att mildra risken för en attack och den skada som de kan orsaka. Programföretaget ObserveIT beskriver de bästa metoderna för organisationer, och vi har markerat det viktigaste.

Genomföra en formell strategi för informationssäkerhetsstyrning

En ram som säkerställer strategier för informationssäkerhet är anpassad till och stödjer verksamheten är viktigare än “alla glänsande verktyg i din säkerhetsstack”, enligt ObserveIT.”När du väljer en av dessa metoder, se till att ditt program tillhandahåller möjlighet att använda ett riskbaserat tillvägagångssätt och gör det möjligt för dina team att upptäcka incidenter, utreda effektivt, och reagera snabbt.”

Minska dataförlust

Anställda är ofta organisationernas största säkerhetsproblem.Insiders kan frestas att stjäla eller kompromissa med data av ett antal skäl, inklusive ekonomisk vinning eller hämnd, men även de som inte avser att informationsöverträdelse är mottagliga.Vem som helst kan oavsiktligt förlora eller avslöja data.

ObserveIT säger att det är viktigare än någonsin att kontrollera tillgången och övervaka anställda, säljare och entreprenörer för misstänkt eller försumligt beteende.

Uppdatera programvara och system

Cyberkriminella hittar ständigt nya sätt att utnyttja organisationer, så även om din programvara och system verkar vara säkra, kommer de inte att vara så länge till.Programvaruföretag patchar ofta sårbarheter, och när uppdateringen släppts publiceras sårbarheten.Varje dag som passerar utan att applicera patchen är en dag som du lämnar dig själv öppen för en attack.

Säkerhetsföretaget Bromium rapporterar att organisationer måste utfärda en nödsituations-patch fem gånger i månaden i genomsnitt.För att försäkra dig om att ingen applikation förbises, bör du ha en patch-management policy på plats.

Genomföra regelbunden medvetenhetsutbildning för medarbetare

Medarbetarnas medvetenhetsutbildning kan hjälpa medarbetare att förstå ett brett utbud av säkerhetsansvar.Organisationer bör regelbundet registrera sina anställda till kurser som omfattar informationssäkerhet, phishing och säkerhetsstandarder som organisationen har implementerat, eller lagar som den är föremål för.

ObserveIT skriver:”I dessa sessioner kan det kännas som att du sätter […] människor i sömnläge, eller att det går in i ett öra och ut i det andra, men utbildning av dem på korrekt säkerhetshygien är kritiskt viktigt.Att hitta kreativa sätt att göra träningsstickan går långt.”

Om du är intresserad av att registrera dina anställda på en personal-medvetenhetskurs, täcker IT Governance dig.Vi erbjuder e-learning kurser för:

Varje kurs ger en introduktion till ämnet och täcker väsentliga aspekter.Kurserna innehåller också interaktiva element för att engagera din personal och ett flervalstest för att bedöma hur mycket information de har behållit.

Läs mer om våra e-learning kurser >>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.