3 tips för att upprätthålla GDPR efterlevnad

Under det senaste året eller så har experter på IT säkerhet, med ökad oro, frågat sig om vi uppfyller förordningarna enligt EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Förhoppningsfullt har du gjort detta men det är viktigt att komma ihåg att överensstämmelse inte är något som har en fast form. Det är inte en punkt som du kommer till där du kan intala dig själv att ”uppdraget är fullföljt”. Det är något som behöver uppnås och underhållas – inte bara för att förhindra att standarder glider undan men också för att hålla sig informerad om förändringar inom området med IT-säkerhet. Det är alltid ett problem med efterlevnad av förordningar: Organisationer använder mycket tid och ansträngning när det gäller deras första genomförandeprojekt men fortsätter inte med arbetet och snart är efterlevnad något som kommer i bakgrunden.

Konsekvenserna av detta kan bli kostsamma. Underlåtenhet att följa GDPR kan leda till böter på upptill 20 miljoner Euro eller 4% av årlig global omsättning, vilket som är högst.

De goda nyheterna är att upprätthållandet av efterlydnad inte bör vara så svårt att uppnå, särskilt om du är väl förberedd. Här är tre tips för att du ska komma igång.

1. Genomför regelbundna revisioner av dataflödet

Revisioner av dataflödet gör det möjligt för dig att identifiera informationen i din organisation och hur det rör sig från en plats till en annan, som tex. från leverantörer och underleverantörer till kunder. Du bör ha utfört, eller planerar att genomföra, en dataflödesrevision som en del av ditt ursprungliga efterlevnadsprojekt. Du bör upprepa processen regelbundet för att kunna ta hand om oförutsedda eller ej avsedd användning av data

2. Granska nya tekniker och organisatoriska processer

GDPR innebär ett mandat för tillämpning av tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta är medvetet vaga termer som tar hänsyn till det faktum att bästa praxis är något som konstant utvecklas. Snarare än att specificera någon teknik, som kan vara obsolet om ett eller två år, överlåter förordningen till organisationen att sig uppdaterad med de bästa lösningarna.

3. Håll dig ständigt uppdaterad när det gäller personalens medvetenhetsutbildning

GDPR säger att anställda behöver delta i regelbundna informationskurser i säkerhetsmedvetande. Detta bör redan vara vanligt förekommande i din organisation men det är viktigt att personalen slutför dessa kurser under deras inledande tid i företaget och upprepar dem minst en gång om året. Kurser ska även innehålla information om GDPR förordningens krav och hur anställda kan följa dem.

Organisationer kämpar ofta med att sätta ihop ett omfattande program som tar upp allting som de anställda behöver känna till. Många finner det lättare att ta sig an lösningar som tredje part har utvecklat som tex. vårr formationssäkerhets och GDPR medarbetarnas e-inlärningskurser i medvetenhet.

Dessa online kurser täcker allting som dina anställa behöver känna till och ger dem möjlighet att studera på en tid och i ett tempo som passar dem. Du behöver inte bekymra dig om kvalificerade lärare för genomförande av kurser på fastställda tider eller betydande nedgång i produktivitet eftersom anställda tar dessa kurser när det passar dem. Allt du behöver göra är att kontrollera att de slutför kursen och dokumenterar den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.