NIS Direktiv: Anlägga ett ”människa först” tillvägagångssätt till efterlevnad

Organisationer bör inta ett ”människa först” tillvägagångssätt vid förberedelser till Direktiv för säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS Direktivet), den nya lagen som syftar till att säkerställa att väsentliga tjänster fortsätter att fungera, säger medgrundaren och chefsteknikerna vid Cofense. Den …