De AVG: het begrijpen van het recht op beperking van gegevensverwerking

Het recht op beperking van de verwerking is een van de acht rechten die worden opgelegd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit recht houdt in dat een organisatie het gebruik van persoonsgegevens moet stoppen zodra de betrokkene dit verzoekt, hoewel de gegevens wel bewaard mogen blijven.

Deze regel biedt een alternatief voor het aanvragen van het wissen van gegevens, en zal waarschijnlijk vooral aangevraagd worden als betrokkenen de juistheid van de informatie of de manier waarop het verwerkt wordt betwisten. Daarnaast is het een alternatief wanneer betrokkenen willen dat hun gegevens gewist worden, maar de organisatie wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren.

In de meeste gevallen wordt de beperking doorgevoerd zodra de zorgen van de betrokkene zijn opgelost of de organisatie de informatie niet langer nodig heeft.

Hoe beperk je de verwerking?

Wanneer een individu gebruik maakt van zijn/haar recht om de verwerking te beperken, hebben organisaties 30 dagen om hieraan te voldoen. Het is daarom belangrijk om snel en grondig te werk gaan. Gegevens kunnen via verschillende bronnen verzameld worden, terwijl de verwerking uit meerdere elementen bestaat, waaronder het verzamelen, structureren en verspreiden van gegevens; deze elementen moeten allemaal verantwoord worden. We raden daarom aan om een systeem te hanteren om deze allemaal te coördineren.

De AVG raadt organisaties aan om:

  • Gegevens tijdelijk naar een ander verwerkingssysteem te verplaatsen;
  • Gegevens niet openbaar voor gebruikers te maken; of
  • Gepubliceerde gegevens tijdelijk van hun website te verwijderen.

Als je organisatie gebruik maakt van een automatisch bestandssysteem, moet je technische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat verdere verwerking niet plaatsvindt en dat gegevens niet kunnen worden gewijzigd zolang de beperking van toepassing is.

Links naar andere rechten

Net zoals met alle rechten van betrokkenen onder de AVG, zijn individuen vrij om hun recht tot beperking van gegevensverwerking uit te oefenen zonder afbreuk te doen voor andere rechten. Met andere woorden, het individu is in staat om andere rechten nog uit te oefenen als de organisatie het verwerken van hun gegevens heeft beperkt.

Individuen hebben dan ook het recht om beperking van gegevens aan te vragen naast het uitoefenen van andere rechten. Dit wordt het vaakst uitgeoefend naast het recht op bezwaar van de gegevensverwerking en het recht op rectificatie. Beide rechten hebben betrekking op geschillen over de legitimiteit of het gebruik van gegevens. Organisaties moeten dan ook voorbereid zijn om de verwerking te beperken zodra een van beide rechten wordt ingeroepen.

AVG-training

De complexiteit van de AVG en de gevolgen voor het niet naleven ervan is moeilijk te negeren door organisaties in de EU. De dreiging van disciplinaire maatregelen, boetes en reputatieschade heeft de vraag naar gegevensbeschermingsdeskundigen enorm doen toenemen. Het is nu dan ook het ideale moment om een relevante kwalificatie te behalen.

Onze Certified GDPR Foundation Training Course biedt een allesomvattende introductie tot de verordening en de vereisten ervan. De cursus wordt door een ervaren gegevensbeschermingsdeskundige geleverd, die het volgende zal uitleggen:

  • De achtergrond en terminologie van de AVG;
  • De zes beginselen voor gegevensbescherming;
  • De functie van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • De rechten van betrokkenen;
  • Hoe je persoonlijke gegevens kunt beveiligen; en
  • Hoe je gegevensinbreuken het beste kunt melden.

Deze eendaagse cursus wordt op verschillende locaties in Europa gegeven, waaronder Amsterdam en Brussel. Deze training is bedoeld voor directeuren of managers die willen begrijpen hoe de AVG hun organisatie zal beïnvloeden, medewerkers die verantwoordelijk zijn voor AVG-naleving en voor diegenen die een basiskennis van gegevensbescherming hebben en hun carrière verder willen ontwikkelen.

De cursus is momenteel nog niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

Vragen over ons aanbod aan cursussen? Neem hier gerust contact met ons op.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.