Hvordan GDPR påvirker salgsafdelinger

Sælgere er afhængige af persondata og de indhenter dem tit uden at gøre forskel og vedligeholder deres eget forråd af kontakter og leads. Men den måde, den data bliver håndteret, er nødt til at ændre sig, når EU databeskyttelsesforordningen (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018.

GDPR stiler efter at styrke individers rettigheder og friheder relateret til deres persondata, idet den kræver af organisationer, at de identificerer og dokumenterer et retsgyldigt grundlag for at indhente data. Selvom det på omfattende vis vil ændre den måde, som salgsafdelinger genererer og følger op på leads, giver det dem også muligheden for at blive mere efficiente og opnå mere respekt fra nuværende og fremtidige kunder.

Få GDPR til at arbejde for dig

GDPRs restriktioner på de fleste uønskede henvendelser (telefonsalg er ikke berørt) betyder, at organisationer ikke længere vil kunne bruge e-mail lister, bokse med allerede sat flueben eller ‘outbound sales’. For at forstå, hvorfor disse regler eksisterer og hvordan organisationerne kan tilpasse sig, beskriver advokatfirmaet Nathan Trust et scenarie, hvor en virksomhed, som sælger kuldioxid alarmer, hører om en ny lov, som tvinger store organisationer til at have sådanne alarmer i alle rum i deres kontorlokaler.

Virksomheden undersøger, hvilke organisationer er berørte af denne regel og ønsker at tage kontakt til de mennesker, som er ansvarlige for at købe alarmerne. Men der er kun et retsgyldigt grundlag for at gøre det – samtykke – men lovene for at få det er vanskelige. Organisationen kan ikke tage kontakt til folk uden at have samtykke, men selvfølgelig kan de ikke anmode om samtykke (fordi det ville betyde at tage kontakt til dem).

For at samtykke er gyldigt er sælgere nødt til at finde måder for folk at opdage organisationen og give deres tilladelse til at blive kontaktet. Det kan virke som bureaukrati, som virker mod hensigten – især når begge parter lader til at drage fordel fra interaktionen – men EU lovgivere har bestemt, at det er væsentligt at regulere måden data er opbevaret og overført på.

Brud på datasikkerheden er blevet en dagligdags hændelse for alle organisationer og efterhånden som større mængder af data indhentes og deles af organisationer, øges risikoen for brud på datasikkerheden.

GDPRs krav har til hensigt at sikre persondata så meget som muligt, men stadigt give organisationer masser af måder at tiltrække forretning på. De bliver nødt til at skifte deres fokus fra at tage kontakt til folk til at at finde måder at få folk til at kontakte dem.

Alt, som giver organisationer en platform for at kommunikere med folk på, vil være en realistisk option, inklusive hvidbøger, videoer, infografikker, blogs, webinars og social media posteringer. Hvis du kan være interessant for folk, så vil de tage kontakt til din salgsafdeling og give deres samtykke til at dele deres persondata.

Det vil give salgsafdelinger en kompakt liste over mennesker, som alle er interesserede i organisationens produkter eller tjenesteydelser og sælgere kan bruge mere tid på at sælge til folk, som gerne vil have tiltales.

Bliv parat til GDPR

Med seks måneder, indtil forordningen træder i kraft og mange organisationer er desperate efter kvalificeret personale, har der aldrig været et bedre tidspunkt for at investere i GDPR uddannelse.

Vores certificerede EU databeskyttelsesforordning grundlag (GDPR) kursus giver en omfattende introduktion til GDPR og en praktisk forståelse for implikationerne og de retslige krav for organisationer.

Dette en-dags kursus gives af en erfaren udøver af databeskyttelse og er egnet til direktører og managere, som ønsker at forstå, hvordan GDPR påvirker deres organisation, ansatte, som er ansvarlige for GDPR konformitet og dem med en grundliggende viden om databeskyttelse, som ønsker at udvikle deres karriere

Find find ud af mere om vores certificerede EU databeskyttelsesforordning grundlag (GDPR) kursus >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.