Beskrivelse af EU-persondataforordningen for dine medarbejdere

EU-persondataforordningen (GDPR), som træder i kraft i hele EU den 25. maj 2018, erstatter de 28 nuværende nationale love om persondatabeskyttelse, der er baseret på Persondatadirektivet fra 1995, og indfører ensartet persondatabeskyttelse i hele EU. Udover at styrke fysiske personers rettigheder til fortrolighed og forenkle den frie strøm af persondata i EU hæver den nye forordning også straffen for manglede overholdelse af forordningen – til op til 4 % af virksomhedens årlige omsætning eller EUR 20 millioner, afhængig af hvilket beløb, der er højest.

For at kunne opfylde den nye lov om persondatabeskyttelse ansætter virksomhederne dygtige medarbejdere eller melder deres ansvarlige for datasikkerhed og ledere til professionelle kurser for at sikre, at de har medarbejdere med grundigt viden om følgerne og lovkravene i forbindelse med forordningen.

Er det nok?

Nej, det er det ikke! Alle medarbejdere, også dem, der ikke har en teknisk funktion, skal informeres om ændringerne i deres daglige arbejde som følge af den nye forordning: principper, roller, ansvarsområder og processer. Uddannelse af alle medarbejdere kan blive dyrt og tidskrævende. Her er e-kurser for medarbejderne er en god løsning – især for store organisationer – da det er en tidsbesparende og mindre dyr løsning.

E-kursus men enkel introduktion til EU-persondataforordningen

E-kurserne til medarbejdere er designet til at give medarbejdere, der ikke har en teknisk funktion, indsigt i komplekse emner. I et ikke-teknisk sprog giver E-kurset for medarbejdere i EU-persondataforordningen dine medarbejdere en solid introduktion til den nye forordning med fokus på roller, principper og procedurer i forbindelse med EU-persondataforordningen. Læs mere om kurset >>

Informér dine medarbejdere om EU-persondataforordningen. Meld dem til det helt nye E-kursus for medarbejdere i EU-persondataforordningen >>

Hvis du har brug for hjælp til dit tilpasningsprojekt, så kan du se IT Governances samling af bøger, toolkit og kurser om EU-persondataforordningen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.